Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 47.

A

Alkema, Roelof Klaas (2018) The Pillars and the Cornerstone : Jesus Tradition Parallels in the Catholic Epistles. Doctoral thesis.

B

Bawn, Zung (2018) The exorcisms of Jesus in Mark as symbolic actions for political liberation : a case study on Mark 5:1-20. Student thesis.

Bergsma, R.D. (2018) Het ouderling ambt in de pionierskerk : iets ouds op iets nieuws plakken? Student thesis.

Besten, J.J. den (2018) Godsdienstpedagogiek van de twijfel? Student thesis.

Bezemer, H.C. (2018) 'David zegt van Hem’. Student thesis.

Blanken, Tinko (2018) Mission in the hands of everyday people : een missiologische analyse van de 3DM-cultuur. Student thesis.

Bosker, G.M. (2018) De troost van een heerlijke toekomst. Student thesis.

Breemes, Y.R.M. (2018) Voor wat hoort wat?! : Een ethische verkenning van consequentiemodellen in het orgaandonatiedebat en de rechtvaardigheidsoverwegingen die daarin een rol spelen. Student thesis.

Buth, S.M. (2018) Onbekend en onbemind? Student thesis.

D

Domburg, Jan (2018) Verharding & verantwoordelijkheid : een exegetisch en Bijbels-theologisch onderzoek naar Jesaja 6:9-10 en het thema ‘verharding’ in Oude en Nieuwe Testament. Student thesis.

Dool, L.L. van den (2018) YourStory: missie en spel als missionaire praktijk? : YourStory onderzocht vanuit de missiologie en gamificatie. Student thesis.

E

Einde, Rozemarijn van 't (2018) ‘Disclaimer: ik heb in een tbs-kliniek gezeten’ : een onderzoek naar mogelijke effecten van een ontmoeting met tbs-patiënten op de toe-eigening van het begrip zonde. Student thesis.

Ekris, C.M.A. van (2018) Making see : a grounded theory of the prophetic dimension in preaching. Doctoral thesis.

Epema, I.P. (2018) Niets gaat ooit verloren : transcendentie en transformatie in het denken van Charles Taylor. Doctoral thesis.

F

Fokkert, H.R. (2018) Identiteit door de lens van de liturgie : een onderzoek naar de bijdrage van de theologische ethiek van Stanley Hauerwasmet het oog op de identiteitsbeleving en -vorming van christenen in Nederland. Student thesis.

G

Gelderloos-Commandeur, J.K. (2018) Meaningful in the margins : churches and quality of life in the Dutch countryside. Doctoral thesis.

Goedvree, A. (2018) Een ondoordringbaar mysterie : wedergeboorte volgens Herman Bavinck. Doctoral thesis.

Goei-Jansma, Maaike de (2018) Het opdiepen van parels : de betekenis van geestelijke verzorging vanuit de perceptie van intramuraal wonende ouderen. Student thesis.

H

Hagendijk, Jeroen (2018) Waarom kerkelijke participatie nodig is : Stanley Hauerwas’ beschrijvingen van de christelijke gemeenschap. Student thesis.

Harten-Tip, A. van (2018) De Dordtse Kerkorde 1619. Doctoral thesis.

J

Jeong, D. (2018) Dic ecclesiae. Student thesis.

K

Kitsz, Timon (2018) ‘Geroepen voor twee werelden’ : een verkenning van de betekenis van het bivocationeel predikantschap als levensroeping. Student thesis.

Klöckner, Thomas (2018) Heinrich Alting (1583−1644). Doctoral thesis.

Koelewijn, R. (2018) Efraïm, een fase die voorbij ging? Student thesis.

Krooneman, M. (2018) Als door U gezonden : een onderzoek naar het gezag van het ambt in een mondige wereld. Student thesis.

L

Lensen, Jasper (2018) Het heil in Christus: waar het hart vol van is ... : een onderzoek naar de bijdrage van hedendaagse zendingstheologie aan het doordenken van het missionaire beleid van een plaatselijke hervormde gemeente. Student thesis.

M

Masunda, Shingirai Eunice (2018) Intratextual and intertextual meaning-building in the vineyard parables of the Gospel of Matthew : the parable of the evil vinedressers as a case study (21:33-46). Student thesis.

Meerveld, J. (2018) Opbrengsten van jongerencatechese : een kwalitatief empirisch onderzoek in vier protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland. Doctoral thesis.

Meijer, Herman (2018) Kerk en euthanasie : een systematisch theologische doordenking van Nederlandse kerkelijke protestantse documenten over euthanasie sinds 1972. Student thesis.

N

Neidiger, N.C. (2018) Untitled : or does a relationship need a label? : An investigation of Ruth 1:14-17/18. Student thesis.

P

Park, S. (2018) Paul's hermeneutics of the Old Testament citations in Galatians 3:10-14. Student thesis.

Pors, Ad (2018) Kohlbrugge en de vervangingsleer : elkaars (onuitgesproken) vrienden? Student thesis.

Pronk, J.C. (2018) Viva vox Dei = de levende stem van God : een evaluatief onderzoek naar het theocentrische karakter van de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de hand van een jaargang van de prekenserie Uit de Levensbron. Student thesis.

R

Renkema, E. (2018) Two of a kind : the identity of cooperation schools in the Netherlands and the correlation with religious education. Doctoral thesis.

Roest, D. de (2018) Dominee van deze tijd : een praktisch-theologisch onderzoek naar de betekenis van mobiliteit voor het predikantschap. Student thesis.

Roor, A. (2018) Heilzame presentie : diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken. Doctoral thesis.

S

Sinia, Pieter Gerrit (2018) From the least to the greatest : children at the Lord's Supper : paedocommunion in the Dutch Reformed tradition. Doctoral thesis.

Soest, van, Aaldert (2018) Heeft de Bijbel effect? : Een onderzoek naar Bijbellezen in de Amsterdamse pioniersgemeenschap Heilig Vuur West en de invloed daarvan op deelnemers. Student thesis.

Steller, Wim (2018) De tovenaar en de dominee : een werk van Vreekamp: punt erachter of streep eronder? Student thesis.

T

Teeuwissen, H.J. (2018) Inspirational christology : pneuma-christologie als aanvulling op de klassiek-gereformeerde christologie. Student thesis.

V

Visser, B. (2018) Klacht naar kruis : een onderzoek naar de verbanden tussen de aanklachten aan God en andere uitingen in de individuele klaagpsalmen. Student thesis.

Vonk Noordegraaf, Arie (2018) Onder welke voorwaarden kan Jes. 7:14 christologisch worden uitgelegd? Student thesis.

Vulpen, J. van (2018) (Wan)hoop in duisternis? : tekstanalyse en contextuele lezing van Psalm 88. Student thesis.

W

Wassenaar, A.G. [Bram] (2018) Theologie in de game : The Talos principle : is de vrucht van ongehoorzaamheid zelfstandigheid? Student thesis.

Weima, Lieke (2018) Op zoek naar vaste grond : een onderzoek naar vieren bij pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg. Student thesis.

Wisse, P.M. (2018) Het gevaarlijkste geloof van allemaal : dogmatiek als profetie. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam. ISBN 978-90-73954-88-5

Wisse, P.M. and Dieleman, Kyle (2018) The most dangerous faith of all : dogmatics as prophecy. [auteur], Amsterdam. (Unpublished)

This list was generated on Fri Sep 30 22:10:17 2022 CEST.