Viva vox Dei = de levende stem van God : een evaluatief onderzoek naar het theocentrische karakter van de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de hand van een jaargang van de prekenserie Uit de Levensbron

Pronk, J.C. (2018) Viva vox Dei = de levende stem van God : een evaluatief onderzoek naar het theocentrische karakter van de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de hand van een jaargang van de prekenserie Uit de Levensbron. Student thesis.

[img]
Preview
Text
2018 Masterscriptie - JC Pronk.pdf - Accepted Version

Download (3MB) | Preview

Samenvatting

In deze scriptie staat de vraag centraal in hoeverre de prediking binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in een jaargang van Uit de Levensbron theocentrisch is. Allereerst is gekeken naar de historisch-theologische achtergrond van de vraagstelling. Omdat door de eeuwen heen een grote verschuiving heeft plaatsgevonden van een theocentrisch karakter van de christelijke geloofsbeleving, naar een antropocentrisch karakter. Eerst wordt gekeken op welke wijze het heil van God wordt ‘toegepast’. De CD en de BGD beschrijven hoe in de gereformeerde theologie ten aanzien van de verwerkelijking van het heil strikt theocentrisch gedacht wordt, het gaat steeds om wat God, door Zijn Geest, doet in de mens. Zowel de BGD als de CD benadrukken het theocentrische in de orde van het heil en daarmee wijzen ze er ten aanzien van het karakter van de prediking ook op dat het theocentrische naar voren moet komen. De prediker brengt niet God ter sprake, maar God spreekt Zelf. Aan de hand van de gedachten die prof. Van den Belt heeft over de positie van het objectieve en het subjectieve, is naar voren gekomen dat in de prediking het voorwerpelijke verbonden moet zijn aan het onderwerpelijke. Het gaat om de prediking die de grote werken van God verkondigt en het Evangelie van Jezus Christus aan het hart legt. Het is belangrijk om te zien hoe de mens tegenover God wordt geplaatst. Als laatste onderdeel van de historisch-theologische achtergrond van de vraagstelling, wordt nog gekeken naar ‘Schrift en bevinding’. Daaruit blijken vier dingen. Als eerste komt naar voren dat de reformatoren een nauwe verbondenheid tussen het Woord van God en de geloofservaring zien. In de geloofservaring wordt bevonden dat het Woord waarachtig en betrouwbaar is. Als tweede laat de Schrift zien dat de geloofservaring het werk is van de Heilige Geest. Ten derde wordt verwezen naar het gegeven dat in de ervaring van het geloof de werken van de Drie-enige God zichtbaar worden. Als laatste komt het pastorale kader naar voren dat in de Reformatie en de Nadere Reformatie een grote rol speelt. Door de Heilige Geest wordt met het Woord de geloofservaring gewerkt. Aan de

Item Type: Scriptie (Student thesis)
Titel: Viva vox Dei = de levende stem van God : een evaluatief onderzoek naar het theocentrische karakter van de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de hand van een jaargang van de prekenserie Uit de Levensbron
Number of Pages: 113
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Bachelor- of Masterscriptie: Master
Trefwoorden (NL): Christelijk Gereformeerde Kerken ; Prediking ; Woord van God
Date Deposited: 20 Jun 2018 10:41
Last Modified: 20 Jun 2018 10:41

Actions (login required)

View Item View Item