Onbekend en onbemind?

Buth, S.M. (2018) Onbekend en onbemind? Student thesis.

[img] Text
2018 Buth, S.M. masterscriptie.pdf

Download (1MB)

Samenvatting

Centraal in deze scriptie staat de vraag hoe (christelijke gereformeerde) jongeren zich verhouden tot de christelijke exclusiviteit ten aanzien van het heil en hoe zij toegerust worden om tot standpuntbepaling te komen. Het poneren en uitdragen van absolute waarheden in een liberale samenleving als de onze, stuit regelmatig op verzet. Het ideaal van onze liberale samenleving is een pluralistische samenleving. De theologische richting van het pluralisme sluit nauw aan bij het huidige maatschappelijke denkklimaat. Pluralisten nemen aan dat elke godsdienst een manifestatie is van het absoluut transcendente. In de optiek van pluralisten zijn er evenzovele wegen tot het heil als dat er godsdiensten zijn. Aan het verlossingswerk van Jezus Christus wordt niets exclusiefs of noodzakelijks toegedicht. De theologische richting van het inclusivisme dicht in tegenstelling tot pluralisme wel een bepaalde exclusiviteit en noodzakelijkheid toe aan het werk van Jezus Christus om als mens te kunnen delen in het heil. Deze exclusiviteit zit vast op de ontologische noodzakelijkheid van het werk van Jezus Christus. Zijn werk biedt de garantie dat ook zij die niet bewust geloven in Hem toch behouden kunnen worden. Om te kunnen zeggen of iemand die niet deelt in de bijzondere openbaring van het heil in Jezus Christus, toch behouden is, kijkt men naar de oriëntatie van het hart van de mens. De theologische richting van het exclusivisme draagt uit dat een mens alleen behouden kan worden wanneer hij door persoonlijk geloof verbonden is aan Jezus Christus (epistemologische noodzakelijkheid). Alleen door het geloof in Hem krijgt een zondig mens deel aan de gerechtigheid. Zonder bewust deel te hebben aan die door Christus verworven gerechtigheid kan een mens voor de heilige God niet bestaan. In deze scriptie komt uit dat het exclusivisme de beste papieren heeft. Het pluralisme heeft de slechtste papieren. Om inclusivisme en exclusivisme op waarde te schatten is een inhoudelijke vergelijking gemaakt en zijn diverse Schriftpassages bekeken. Hoewel ik het exclusivisme om tal van redenen bijval, heb ik ook enkele verbindende schakels getraceerd tussen beide richtingen. Enkele uitzonderingen op de noodzaak van persoonlijke geloofskennis aan Jezus Christus zijn aannemelijk (1. jong gestorven kinderen en mentaal gehandicapten, 2. mensen die niet met het evangelie bereikt zijn maar een diep doorleefd zondebesef hebben en uitzien naar verlossing door de ware God). De interviews met catechisanten laten een gedifferentieerd beeld zien. Sommige jongeren geloven dat alleen Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is omdat de Bijbel het zegt. Anderen vinden het daarentegen lastig om dit aan te nemen. Er zijn immers zoveel andere godsdiensten en die pretenderen ook de waarheid in pacht te hebben. Wie heeft er nu gelijk? De onderzochte catechesemethoden geven, uitzonderingen daar gelaten, weinig tot geen expliciete aandacht aan het thema dat in deze scriptie centraal staat. Inhoudelijk beschouwd staan de methoden (terecht) in de lijn van het exclusivisme. In het laatste hoofdstuk doe ik enkele aanbevelingen voor de wijze waarop jongeren kunnen worden toegerust om hun standpunt te bepalen.

Item Type: Scriptie (Student thesis)
Titel: Onbekend en onbemind?
Paralleltitel: een onderzoek naar de opvattingen van christelijke gereformeerde jongeren over de exclusiviteit van de weg tot behoud die in het christelijk geloof beleden wordt in het licht van de hedendaagse maatschappelijke context en actuele theologische debatten hieromtrent
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Bachelor- of Masterscriptie: Master
Trefwoorden (NL): Christelijke Gereformeerde Kerken ; Jeugd
Date Deposited: 22 Jan 2019 10:20
Last Modified: 22 Jan 2019 10:20

Actions (login required)

View Item View Item