Items where Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | G | H | J | K | L | M | N | O | R | S | T | V | W
Number of items: 56.

A

Agterhuis, G. (2021) Van nature verbonden : De potentie van het begrip 'natuur' in het denken van Ambrosius en Gregorius van Nyssa als alternatief voor verdienste als fundering voor het denken over de verdeling van goederen. Student thesis.

Alderliesten, Arthur (2021) Dietrich Bonhoeffer en de bio-ethiek van het levensbegin. Student thesis.

Arie Jacobus den, Heijer (2021) Portraits of Paul's performance as public messenger of God in the Book of Acts. Doctoral thesis.

Ayodele, A.M. (2021) Inter-religious Conversion Experiences and Sustaining the Peaceful Co-existence Among Christians and Muslims in Yoruba Society of Nigeria: A Critical Conversation Between Christian Theology of Conversion and Yoruba Comparative Religious Theology. Student thesis.

B

Baan, G.J. (Gert Jan) (2021) Der Heiland lebt : de drie vroegste Paascantates van Johann Sebastian Bach : een theologisch-muzikale analyse. Doctoral thesis.

Boer, Theo A. (2021) Euthanasia in the Netherlands : a claims data cross-sectional study of geographical variation. BMJ Supportive & Palliative Care.

Bos, Johan (2021) Volkskerk of buurtkerk? Een onderzoek naar de missionaire mogelijkheden van de volkskerk. Student thesis.

Bremmer, Gerben (2021) Welke heilsopvattingen motiveren de vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Rijnsburg in de wijk Kleipetten in hun missionaire buurtpastoraat? Student thesis.

Broeke, C. van den (2021) Heb uw naaste niet lief als uzelf? : de rol van naastenliefde in het recht, de rechtstheologie en het kerkrecht. Theologische Universiteit Kampen, Kampen.

Bruijne, Dominik de (2021) Hananja tegenover Jeremia: een ongelijke strijd : valse en ware profetie volgens Jeremia 28. Student thesis.

Bruin-Wassinkmaat, Anne-Marije de (2021) Finding one's own way : exploring the religious identity development of emerging adults raised in strictly Reformed contexts in the Netherlands. Doctoral thesis.

C

Choi, Changjun (2021) Herman Bavinck and John Calvin on the doctrines of the trinity and the image of God : a comparison. Doctoral thesis.

E

Ebenheser, Trimargono (2021) Interfaith Marriage : A Study of Contextual Church Polity in the Religiously Plural Context of Indonesia. Doctoral thesis.

G

Graaf, Kasper de (2021) Hij schiep ons, Hem behoren wij : onderzoek naar het spreken over JHWH als schepper van Israël binnen de theologie van Jesaja. Student thesis.

Groot, Rien de (2021) Michael Polanyi's conception of truth as an antidote to post-truth. Student thesis.

H

Haan-Wilts, Lyanne de (2021) Een zaak van gesprek. Een analyse van pastorale gesprekken in gemeentesetting volgens het format van het Case Studies Project. Student thesis.

Hadnagy, Edina-Melania (2021) Homosexual marriage from a Church Polity Perspective : An Interdisciplinary Research in the area of Church Polity and Practical Theology. Student thesis.

Hakvoort, Richard G. (2021) Interne focalisatie in 1-2 Samuël toegepast op de narratieve interpretatie van de Jonatan verhalen. Student thesis.

Hart, J.J.M. de (2021) De pijlen van Apollo : Nederland en religie in tijden van corona. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam. ISBN 9789073954953

Heusinkveld, Bert-Jan (2021) De betere mens: een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief. Doctoral thesis.

Hoegee-Muilwijk, Linda (2021) Death Across Intercultural Churches: een onderzoek naar omgang met de dood in interculturele pioniersplekken. Student thesis.

Hoogenboom, R. (2021) Rechtdoen aan verzoening. Student thesis.

Hun Kang, M. (2021) “Defending General Atonement in Luke” : A Narrative Textual Criticism on Luke 22:19b-20. Student thesis.

J

Jacobse, J. (2021) Grote Verzoendag in de Hebreeënbrief : een aanzet tot ‘a house cleaning job’ rondom de kwestie Den Heyer. Student thesis.

Joosse, Mark (2021) De spanning bovenuit: een theologisch empirisch ethisch onderzoek naar besluitvorming bij ethische dilemma’s op de werkvloer. Student thesis.

K

Klaasse-Mesch, M. (2021) Het laatste woord? : de ontwikkeling van de discussie over het Schriftgezag. Student thesis.

Kranendonk, David Hugh (2021) Paul Bayns's pastoral teaching of predestination. Doctoral thesis.

L

Lange, F. de (2021) Theologie als wijsheidswetenschap. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam.

Leersum-Bekebrede, L.C. van (2021) Worship with children : agentive participation in Dutch Protestant contexts. Doctoral thesis.

Leonard, Carol Grace McMahan (2021) Gordon J. Spykman’s life and work: a proposal for renewed theological method in the reformed tradition. Doctoral thesis.

M

Maarleveld, A.T. (2021) Mission Impossible? : Een missiologisch onderzoek naar de theologie van evangelisatie van Dabar met specifieke aandacht voor de wijze waarop dit bijdraagt aan hoe jongeren in de context van alledag spreken over hun geloof. Student thesis.

Mietus, L. and Lange, A. de (2021) Bibliografie J.H. Gunning Jr. (1829-1905) : een overzicht van zijn correspondentie en publicaties. Stichting Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. ISBN 978-90-74894-59-3

Monroy Soto, J.E. (2021) Doing Theology from the Body : A Contribution from the Experience of the Baptism in the Holy Spirit in Guatemalan Pentecostalism to Latin American Pentecostal Theology. Student thesis.

N

Nagel, M.H. (2021) Vernieuwd naar Zijn beeld: een Bijbels ethisch filosofisch onderzoek naar het gebruik van kunstmatig intelligente apparatuur in en aan het lichaam en het hoofd in het kader van de moderniteit van de mensverbetering. Student thesis.

Neele, Adriaan C. (2021) “That which we have seen”: Philosophical-Homiletical Foundations towards a Phenomenology of Sermon Preparation and Preaching. Doctoral thesis.

O

Ojiambo, C.A. (2021) “I don’t agree with the church, I agree with the Bible” : Roman Catholic Teenage Girls’ Perceptions on Premarital Sex and Contraceptive Use in the Contemporary Rural Busia, Kenya. Student thesis.

Ommen, Robert van (2021) De kerk en het Koninkrijk van God. Student thesis.

Oosterhuis, Gertjan (2021) Met pijn in het hart: onderzoek naar de overstap van leden van gereformeerde kerken naar evangelicale kerken. Student thesis.

Osinga, T.T. (2021) Hervormde evangelisatieverenigingen in Nederland 1855-1951 : een onderzoek naar de doelstellingen en praktijk. Doctoral thesis.

Otte, W.M. (2021) Lacans verbeeldend zelfverstaan als actualisering van Schillebeeckx’ negatieve contrastervaring. Student thesis.

Oussoren, K.A.T. (2021) LEF | Leven leren delen : een onderzoek naar de Learning Community van LEF. Student thesis.

R

Raza, W. (2021) Delimitation criticism as a guide to an Urdu translation of the Psalms: the example of Psalm 1. Student thesis.

Rijsdijk, Corjan (2021) De duivel in beeld? : Een empirisch praktisch-theologisch onderzoek naar de betekenis van het kijken naar bovennatuurlijke horrorfilms voor het geloof van reformatorische jongeren in de duivel en boze machten. Student thesis.

Rossum, J.P. van (2021) Het laatste van Job : een evaluatief onderzoek naar de waardering van Jobs klacht bij Johannes Calvijn en Søren Kierkegaard, toegespitst op hun theologische interpretatie van Job 42. Student thesis.

S

Santoso, Audy (2021) Union with God: An Assessment of Deification (Theosis) in the Theologies of Robert Jenson and John Calvin. Doctoral thesis.

Spijker, J. van 't (2021) To participate in God’s mission : looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today. Doctoral thesis.

Stijkel, Konstantin (2021) Visualising the Vision : A study of the plan of Ezekiel’s temple. Doctoral thesis.

Strufe, T. (2021) Queer Reconstructions of Spirituality : Lived Spirituality and its Implications for Spiritual Care. Student thesis.

T

Tops, Thomas (2021) A historical-hermeneutical study of παροιμία and παρρησία in the gospel of John. Doctoral thesis.

Toren-Lekkerkerker, Berdine van den (2021) Community as Mission : the Church Mission Society as Gift and Call in an Individualised and Globalised World. Doctoral thesis.

V

van Klinken, G.J. (2021) Nes Ammim: Protestants in the young State of Israel, 1952-1967. Studies in Dutch Religious History, 5 . Verloren, Hilversum. ISBN 9789087049324

W

Waal, J.A. de (2021) Diaconaat en ouderen : over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing. Doctoral thesis.

Waard, E.C. de (2021) “Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft…” : Een onderzoek naar het functioneren van de gemeente als subject van tucht in de gereformeerde traditie. Student thesis.

Wessels-Schuurman, E.J. (Beppie) (2021) Hij maakt ons één : een onderzoek naar de intergratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken. Student thesis.

Wetering, Rob van de (2021) De presentie van Christus bij de Maaltijd van de Heer : Louis-Marie Chauvet in gesprek met Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Student thesis.

With, Fianne de (2021) Leeskunst : perspectieven uit het literatuuronderwijs en de Bijbelse wijsheidsliteratuur op het lezen van de Bijbel met leerlingen in het voortgezet onderwijs. Student thesis.

This list was generated on Fri Sep 30 10:07:30 2022 CEST.