Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Book | Thesis | Scriptie
Number of items: 52.

Book

Buijs, Carl and Zorgdrager, Heleen (2017) Transgender, geloof en kerk : praktische gids voor geloofsgemeenschappen, pastores en andere naasten van trans*personen. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam.

Muis, Jan (2017) De stad van de mens en de stad van God : reflecties over recht. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam. ISBN 978-90-73954-86-1

Thesis

Alten, Herman Hendrik van (2017) The beginning of a Spirit-filled church : a study of the implications of the pneumatology for the ecclesiology in John Calvin's Commentary on the Acts of the Apostles. Doctoral thesis.

Langhout, Mathijs Johannes (2017) De Reformatie te Gorcum, 1550-1610. Doctoral thesis.

Nes, Hendrik Jermo van (2017) Pauline language and the Pastoral Epistles : a study of linguistic variation in the Corpus Paulinum. Doctoral thesis.

Ryu, Seongmin (2017) Dulcissimae Carmina Ecclesiae. Doctoral thesis.

Soepenberg, Hendrik Jan (2017) Op ongebaande wegen : de Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken. Doctoral thesis.

Spies, Peter Dirk (2017) De classis van Tiel, 1579-1816. Doctoral thesis.

Scriptie

Allewijn, H. (2017) Sponte : een construïstische benadering van het vrijheidsbegrip door M. Luther in de werken 1513-1519. Student thesis.

Anker, Gert-Jan (2017) Van kwaad tot erger! : Onderzoek naar de betekenis van “ze deden wat kwaad was in de ogen van de HEERE” in het Bijbelboek Richteren. Student thesis.

Beekman, T. (2017) Batter my heart, three person`d God! : Gods toorn in de theologische branding. Student thesis.

Bierenbroodspot, Dirk-Jan (2017) Tien jaar later : levensbeschouwelijke ontwikkeling bij randkerkelijke jongvolwassenen : een longitudinale benadering. Student thesis.

Biewenga, J.H. (2017) De preek als TED-talk : een homiletisch onderzoek naar de mogelijkheid om de methode van de TED-talk te gebruiken als preekvorm. Student thesis.

Bom, A.J. van der (2017) Jesus’ Crucifixion in Luke: a Prophetic Symbolic Act? : A Case Study of Non-verbal Communication in Literary Form. Student thesis.

Dekker-de Groot, J.A.E. (2017) 'Zo verklaarde hij alle spijzen rein' : een nieuwtestamentisch onderzoek naar de blijvende geldigheid van de spijswetten voor zowel christenen uit de Joden als christenen uit de heidenen. Student thesis.

Gehrels, M.W. (2017) Woe, Assyria? : Isaiah 10 against the background of the Assyrian Empire. Student thesis.

Gutter, D.J. (2017) Het onuitspreekbare vormgeven : vrijzinnig protestanten over hun geloofsgemeenschap. Student thesis.

Haan, J.J. de (2017) Wat heeft Jeruzalem met Wittenberg te maken? : Lutherse presentie in Jeruzalem vanuit Duitsland tussen 1880 en 1917, in verkondiging, diaconaat en politiek. Student thesis.

Hansen-couturier, M.C. (2017) “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven”? : Een feministisch-theologisch onderzoek naar de (on)mogelijkheid van vergeving bij seksueel misbruik in pastorale relaties. Student thesis.

Hek, W.J. de (2017) Strolling through Mokum : the dynamics of place, sacredness and souls of Amsterdam. Student thesis.

Honing, Stefan (2017) De Jakobusbrief en de Jezustraditie : is de Jakobusbrief eigenlijk wel een christelijke brief? Student thesis.

Jonker, M. (2017) Een afhankelijke vorm van zijn : een onderzoek naar de begrippen subjectiviteit en persoon in een inclusieve theologische antropologie voor mensen met een ernstige mentale beperking. Student thesis.

Kaap-Busscher, R.G.M. van der (2017) Geleefd geloof met Maria : een exploratief onderzoek naar de geloofsbeleving met Maria bij een aantal oudere katholieke vrouwen. Student thesis.

Kamp, J.W. van de (2017) Liturgie als bron voor ethiek. Student thesis.

Klok, E. (2017) Turning the map : construction and deconstruction of Galilee in Luke-Acts. Student thesis.

Knijff, van der, Reint (2017) Meer dan een goede gewoonte : op zoek naar een bewuster gebruik van de Bijbel in het reguliere huisbezoek. Student thesis.

Knol, A. (2017) Concern about Compassion : a Reflection on the Ethics of Compassion in terms of an Old Testament Narrative Perspective. Student thesis.

Kriekaard, Barry (2017) Het gebeuren in de naam van God : een onderzoek naar het 'event' bij John Caputo. Student thesis.

Langeweg, A. (2017) Wet en Evangelie in het denken van K.H. Miskotte (1894-1976) : in gesprek met De blijde wetenschap van K.H. Miskotte over de verhouding ellende-verlossing-dankbaarheid in de Heidelbergse Catechismus. Student thesis.

Lee, Sangjun (2017) Missio Dei in Worship Service : a case study of the Christian Church of Groningen. Student thesis.

Leeffers-van der Ploeg, J. (2017) Thuisliturgie : een onderzoek naar de inzet van een liturgisch ritueel instrument in het pastoraat. Student thesis.

Luning, Nora Lutine (2017) What Does a Radical Atheist Desire? : A philosophical comparison of Martin Hägglund with Derrida regarding their perspective on religion. Student thesis.

Matandakufa, R. (2017) Leading in unfamiliar territories : theological reflections on spiritual leadership in the context of the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa. Student thesis.

Mourik, A. van (2017) Een kwalitatieve volkskerk : een onderzoek naar de relevantie van Noordmans’ visie op de volkskerk. Student thesis.

Mulenga, C. (2017) A Theological Reflection on the place of Elderly People in the Zambian Christian Context. Student thesis.

Nijssse, Willem (2017) De kunst van commitment : een onderzoek naar christelijke leefgemeenschappen in Nederland en de betekenis van stabilitas voor het leven van hun bewoners. Student thesis.

Os, J. van den (2017) 'Mij komt de wraak toe' : een onderzoek naar de betekenis van de wraak in het Nieuwe Testament, toegespitst op ἐκδίκειν. Student thesis.

Park, Juyong (2017) Towards a Model for Student Ministry as Missionary Presence among University Students in Jakarta, Indonesia. Student thesis.

Raguse, C. (2017) Enslaved to Christ : Paul and the free Corinthian Christian as 'slaves of Christ' : a metaphor theoretical investigation into the Pauline expression δοῦλός Χριστοῦ. Student thesis.

Ravensbergen, P. (2017) Zonder hoop vaart niemand wel! : Literatuurstudie naar christelijke beelden van hoop als perspectief voorbij de dood in een postmoderne samenleving. Student thesis.

Rouwe, I. de (2017) Delen om te kunnen geven : onderling pastoraat in Gemeente Groei Groepen : wat zijn de mogelijkheden en grenzen van de Gemeente Groei Groepen op het gebied van onderling pastoraat in relatie tot gemeentepastoraat? Student thesis.

Sadje, H.C. (2017) Grassroots theology in the Philippines as a third way beyond liberation and Pentecostal theologies. Student thesis.

Sandijk, M.J. van (2017) Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar… : de overtreding van Adam en Eva in Bijbels perspectief. Student thesis.

Stoel, A. van der (2017) ‘Hij die de harten van allen vormt’ : de betekenis van het begrip omvorming in de spiritualiteit van studenten theologie. Student thesis.

Stoel, A. van der (2017) 'Hij die de harten van allen vormt’ : de betekenis van het begrip omvorming in de spiritualiteit van studenten theologie. Student thesis.

Stoetzer-Melissant, C.M. (2017) KopS: een fluïde kerk : een onderzoek naar de betekenis van KopS als kerk voor haar bezoekers. Student thesis.

Verschoof, M. (2017) Hallo en welkom? : Over de relatie tussen lokale Protestantse kerken en Syrische vluchtelingen in Libanon. Student thesis.

Westerink, C.B. (2017) Neurocalvinisme? : Neurologische bepaaldheid, menselijke vrijheid en de gereformeerde theologie. Student thesis.

Westers, M. (2017) Goed herdenken : een theologisch-ethische verkenning van collectieve herinnering, met het oog op theologische bijdragen aan herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Student thesis.

Wingelaar, A. (2017) Paulus en opstanding van doden : de bijdrage van 1 Kor. 15:12-19 aan de discussie over leven na de dood. Student thesis.

Zomer, Geertje (2017) Drijfveren van politieleiders : ‘zoektocht naar de betekenisgeving van drijfveren voor politie- en geloofspraktijken’ : verslag van een praktisch theologisch onderzoek. Student thesis.

van der Staaij, W.L. (2017) Geen gezonde bij zonder angel. Student thesis.

This list was generated on Fri Nov 25 21:50:29 2022 CET.