Items where Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 57.

Aalst, L.W.M van (2022) Nationaal herdenken van eigen moreel falen. Student thesis.

Admiraal, Jan (2022) Beknellende regels of bevrijdend beleid : het functioneren van het Algemeen Reglement (1816) in de hervormde gemeente van Hasselt. Student thesis.

Anthony, Mairo (2022) Motherhood in Oduyoye’s African Women’s Theology: an evaluation of Mercy Amba Oduyoye's methodology illustrated by her views on Motherhood. Student thesis.

Baan, Jeroen (2022) Een reflectie op de betekenis van familiemetaforen voor de christelijke kerk. Student thesis.

Baarda, Petronelle D. (2022) Floreren : een praktisch-theologisch onderzoek over positieve psychologie in de praktijk van het onderwijs. Doctoral thesis.

Bakker, Fennand (2022) “Soo de nutticheydt der Kercken vereyschet…”: motieven achter kerkordelijke herziening. Student thesis.

Bessa Bastos Gonçalves, Leonardo (2022) When witness smiles in Brazil: an exploratory analysis of humour from a Reformed Theological perspective. Student thesis.

Bijl, Pieter (2022) Eucharistie in de klassiek-gereformeerde avondmaalsformulier. Student thesis.

Boorsma, Willem (2022) Belhamel Gods: invloed van de spiritualiteit van de leider op de spiritualiteit van de volger. Student thesis.

Brink, van den, Kees (2022) Heiligen volgens Paulus: de functie van [hagioi] als zelfaanduiding voor christenen in de brieven van Paulus. Student thesis.

Broeren-Verschoor, B.P. (2022) De invloed van kinderen op het liturgisch handelen van predikanten. Student thesis.

Bruin, Jesse de (2022) A powerless God : interpretations of the cross by Dorothee Sölle and John D. Caputo. Student thesis.

Coster, René (2022) Na ons de zondvloed: Zie Ik richt mijn verbond op met jullie en jullie nageslacht na jullie, en met alle levende wezens die bij jullie zijn. Student thesis.

Debreczeni, István (2022) Flourishing Farming: a theological-agrarian evaluation of farming and rural life in Transylvania, in view of the flourishing of the whole Creation. Student thesis.

Deij, Geerco (2022) God zij dank! Het eucharistisch karakter van de maaltijd van de Heer bij Calvijn. Student thesis.

Duffelen, Evelien van (2022) A twist to apologetics : an explorative and systematic study on ‘embodied knowing’ as a complementary approach to apologetics in a secular society. Student thesis.

Eilander - Hooglander, Jiska (2022) Open en gastvrij : een onderzoek naar het missionaire karakter van de zondagse samenkomsten in de Vrije Evangelisatie Zwolle. Student thesis.

Gier, Henrike de (2022) Theologie tegen verbubbeling: een casestudy naar ‘vriendschap met de armen’ bij Sant’Egidio in Amsterdam. Student thesis.

Guijt, Gerco (2022) Charismatisch gereformeerd : een systematisch-theologisch gesprek tussen prof. dr. C. Graafland en de gereformeerde traditie over de bijzondere charismata. Student thesis.

Heide, E.S. (Errit) van der (2022) Tot Wie wij bidden : een kwalitatief onderzoek naar de godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed in de eredienst van de CGK. Student thesis.

Heide, E.S. (Errit) van der (2022) Tot Wie wij bidden : een kwalitatief onderzoek naar de godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed in de eredienst van de CGK : BIJLAGE. Student thesis.

Hek, William de (2022) Affectieve theologie : affecten in de de antropologie en theologie van de Loci communes van 1521 en de Loci praecipui theologici van 1559 van Philipp Melanchthon. Student thesis.

Hirbaye, Bitsuanu Woldegiorgis (2022) An Evaluation and Analysis of the Prosperity Gospel Understanding of ‘Image of God” : With Herman Bavinck’s Reformed Theological Perspective: A Call for Constructive Dialogue. Student thesis.

Houwelingen, Pieter Harry Robert van (2022) Geen aanzien des persoons : Petrus, Jakobus en Paulus over de impact van Gods gelijkheidsregel. Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, Kampen.

Jonge, Anna Maria de (2022) Als een madeliefje tussen de straatstenen : soteriologische en ecclesiologische opvattingen van practitioners in evangelicale missionaire gemeenschapsvorming. Doctoral thesis.

Knijff-Bosch, Laura van der (2022) Teamwork Makes the Dream Work: een empirisch praktisch-theologisch onderzoek naar het werken met de spirituele dimensie in de behandelcontext bij De Hoop ggz in Dordrecht. Student thesis.

Lieshout-Eikelboom, Froukje van (2022) (S)preken over de negatieve kant van het laatste oordeel. Student thesis.

Linden, Mieke van der (2022) Volhouden in beproevingen : het verband tussen volharding en beproeving en de vrucht hiervan in Hebreeën 12,7-11 en Jakobus 1,2-4;12 en 5,10-11 tegen de achtergrond van de historisch-sociologische context. Student thesis.

Luitwieler, N.M. (2022) In gesprek met moslims: paus Franciscus' dialoog met moslims en de betekenis daarvan voor de Protestantse Kerk in Nederland. Student thesis.

Marting-Roel, Annette (2022) Ik, farizeeër? : de betekenis van de wee-uitspraken van Jezus in Mattheüs 23:13-36 volgens de socio-retorische methode. Student thesis.

Meijeren, G. van (2022) Slenteren in de stad van de mens : de cultuurtheologie van F.O. van Gennep. Doctoral thesis.

Mwale, Martin (2022) The relationship between baptism according to John Calvin and transformation as a diaconal concept. Student thesis.

Najapfour, Brian G. (2022) Joseph Hart (1712-1768) and his contribution to the earl British Evangelical Movement. Doctoral thesis.

Odhiambo, Daniel O. (2022) In All Things Lawful : an Intercultural Reformed Evaluation of the Obligation of Canonical Obedience in the Anglican Church of Kenya. Student thesis.

Olorunsola, Olorunfemi Daniel (2022) A Comparison of the Views of the Aladura Churches on Ritual Sacrifice with Berkouwer's Teaching on Christ's Once-for-all Sacrifice. Student thesis.

Petersen-Hogendoorn, Janine (2022) “Een zaaier ging uit om te zaaien” : een onderzoek naar evangelisatie onder studenten in een postchristelijke en postmoderne cultuur. Student thesis.

Rachmadi, Tirza J. (2022) An Indonesian-Dutch Intercultural Conversation over Doubt-Handling. Student thesis.

Roest, Henk, de (2022) Met leren en wijsheid wordt de vrede gediend en blaast de god van de oorlog de aftocht. Protestantse Theologische Universiteit.

Schakel, Tim (2022) De weg, de waarheid en het leven : masterscriptie van een receptie-historisch onderzoek over de exegesegeschiedenis van Psalm 119. Student thesis.

Stoep, Jan van der (2022) Verschil moet er zijn : christelijke filosofie en morele orde. Theologische Universiteit Kampen | Utrecht, Kampen.

Surjanegara, Roy Alexander (2022) Power in Reformed Polity : the Articulation of Authority in Indonesian Reformed Churches. Doctoral thesis.

Teugels, Lieve M. (2022) Keepers of the Vineyard and the Fence around the Torah: The Vineyard Metaphor in Rabbinic Literature. Postprint (accepted) version. Journal for the Study of Judaism (JSJ), 53 (3). pp. 377-404. ISSN 1570-0631

Toom, J.N. den (2022) The Chaplain-Researcher : the perceived impact of participation in a Dutch research project on chaplains' professionalism. Doctoral thesis.

Veldhoen, Meeuwis (2022) Een hoopvolle verandering : een exegetisch onderzoek naar Paulus' gebruik van metamorfose in 2 Korintiërs 3:18. Student thesis.

Versantvoort, Maroesjka (2022) Zin verzoet de arbeid : over arbeid en zingeving in een paradoxale samenleving. Protestantse Theologische Universiteit. ISBN 9789073954977

Versantvoort, Maroesjka (2022) Zin verzoet de arbeid : over arbeid en zingeving in een paradoxale samenleving. Protestantse Theologische Universiteit. ISBN 9789073954977

Visser, Hessel (2022) Person, gender and number into Naro : PGN-markers in Naro and their impact on Bible translation. Doctoral thesis.

Visser, M. (2022) Pars pro toto. Doctoral thesis.

Visser, Marco (2022) Pars pro toto : analyse van de figuur van het pars pro toto in het werk van F.H. Breukelman en uitwerking aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja. Een bijbels-theologisch onderzoek. Doctoral thesis.

Vliet, Jaap van (2022) Bestreden missie : neocalvinisme en gereformeerde Jodenzending te Amsterdam 1916-1967. Student thesis.

Vreugd, Alex de (2022) Het beroep van predikant als legitieme voedingsbodem : een kwalitatieve verkenning van de beroepsspiritualiteit van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland. Student thesis.

Vries, A.I.S. de (2022) God dichterbij?! : een onderzoek naar de Friese taal in de zondagse eredienst en hoe dit bijdraagt aan de ontmoeting met God. Student thesis.

Wijma, Maria Johanna (2022) A Great Multitude One Can Count : a statistical study on the spatio-temporal development of the Reformed denominations in the Netherlands between 1892 and 2015. Doctoral thesis.

Witzier, B.A.T. (2022) Lezen in het licht van de Geest : hermeneutische implicaties van het nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Heilige Geest. Doctoral thesis.

Yu Wai Ying, Yolanda (2022) Missions of the Hong Kong churches in the public sphere : reconsider the role of the church from a contextual theological perspective offered by Stanley Hauerwas and Amos Yong. Student thesis.

Zonnenberg - de Beer, Corine (2022) De plek van 9- tot 12- jarigen in de kerk. Student thesis.

van Veluw, Maartje (2022) Nabestaanden vertellen over euthanasie : Een exploratief-kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van nabestaanden van wie een geliefde euthanasie heeft ontvangen. Student thesis.

This list was generated on Thu Jul 18 07:57:21 2024 CEST.