Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items: 41.

B

Basoski, Carlos Theodoor (2020) Voor de Heer en voor Oranje: Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674). Doctoral thesis.

Boer, Cornelis Pieter de (2020) Christos Sunthronos : een onderzoek naar de herkomst en het karakter van verwijzingen naar LXXPs 109 in het Nieuwe Testament. Doctoral thesis.

Boer, Theo A. (2020) Ethische kanttekeningen bij pleidooien voor ‘kindereuthanasie’. Theologische Universiteit Kampen, Kampen.

Bosker-Staller, A.E. (2020) Een leven lang liefhebben : en studie naar Hauerwas' visie op huwelijk, gezin en seksualiteit. Student thesis.

Bosman, Jasper Adelbert Geert (2020) Celebrating the Lord's Supper in the Netherlands: a study of liturgical ritual practice in Dutch Reformed churches. Doctoral thesis.

Brederoo, M. (2020) Een parabel over een slaaf, een wijngaard en een maaltijd : een onderzoek naar de betekenis en het functioneren van de parabel van de slaaf, de wijngaard en de maaltijd in de Herder van Hermas. Student thesis.

Bruggeman, E.W. (2020) De ambtsdrager als bedienaar van het avondmaal : Christusrepresentatie door de priester als mogelijk argument voor de predikant als bedienaar van het avondmaal. Student thesis.

Bulten, J.R. (Sjors) (2020) Helder spreken over de hel : een exegetisch onderzoek naar de eigenheid van- en samenhang tussen de termen γέεννα, ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ᾅδης en αἰώνιος κόλασις in het evangelie naar Mattheüs. Student thesis.

D

Dalen, Ardjan van (2020) Mattheüs 12:1-14 en Johannes Chrysostomus : een comparatieve analyse van Mattheüs 12:1-14 omtrent de omgang met de sabbat. Student thesis.

G

Graaf, Beatrice de (2020) Radicale verlossing – strijd en overgave in tijden van onzekerheid. Website PThU. pp. 1-7. (Unpublished)

Graaf, N.H. de (2020) Ik : de visie op het begrip persoonlijkheid in discussie met het spinozisme bij Gunning en Schelling, met het oog op Gods onafhankelijkheid van de wereld. Student thesis.

Gulo, Eirene Kardiani (2020) An Explorative Study on the Practice of Family Worship on Nias, Indonesia. Student thesis.

H

Harefa, Surya Hadianto (2020) A free church in a free state: the possibilities of Abraham Kuyper's ecclesiology for Japanese evangelical Christians. Doctoral thesis.

Hart, J.J.M. de (2020) Geloven in een onttoverende wereld. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam - Groningen. ISBN 978-90-73954-91-5

Hong, Joohyun (2020) Caspar Sibelius and His Journal on the Synod of Dordt, 1618-1619: Transcription, Translation, and Systematic Analysis of His Journal. Doctoral thesis.

Horjus, Yme (2020) Elkaar aanspreken: een onderzoek naar het draagvlak voor tucht in de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Doctoral thesis.

J

Jong, A.S. de (2020) Heft uw handen tot God : een onderzoek naar de ruimte voor evangelische lichamelijkheid in een calvinistische liturgie. Student thesis.

Jong, N.J. Rietveld de (2020) Een hinde in de dageraad : een onderzoek naar de betekenis en functie van het opschrift על־איל ת השחר boven Psalm 22. Student thesis.

Jonker, E.J. (2020) “Leefplezier en lijden in verpleeghuizen” : een onderzoek naar de bijdrage van theologische en zorgethische perspectieven op de betekenis van het menselijk lijden, in het bijzonder het lijden van mensen aan dementie, aan een visie op verpleeghuiszorg die ruimte biedt voor zowel het leefplezier van mensen als het lijden dat hen kan treffen. Student thesis.

K

Klip, Herma Adriënne (2020) These mentioned by name : a form-critical analysis of biblical genealogies, with a special focus on women. Doctoral thesis.

Knijff, H.Bernhard van der (2020) To be reformed, or not to be reformed, that is the question : de zondeval en de erfzonde bij Van den Brink, Dekker en Lamoureux. Student thesis.

Kok, J.A. de (2020) Een veelbelovend verbondsprediker : een historisch en homiletisch onderzoek naar de preken van Wilhelmus à Brakel (1635-1711). Student thesis.

Kok, P.A. (2020) ‘Dit is mijn בְּרִית met hen,’ zegt JHWH : Een onderzoek naar de inhoud en reikwijdte van de boodschap van בְּרִית zoals Jesaja 59,21 daarover spreekt. Student thesis.

L

Lee, Chungman (2020) The Filioque reconsidered: the contribution of Gregory of Nyssa and Augustine of Hippo to contemporary discussion on the Filioque. Doctoral thesis.

Lucas, T.J. (2020) Wanneer profeteerde Obadja? : Een onderzoek naar de datering van de profetie over Edom. Student thesis.

N

Noordegraaf, H. (2020) Created in the image of God : diaconia as act of recognition of human dignity. Talking Points, 2020 (1). pp. 1-4.

Noordijk, Alexander J.D. (2020) Laat de ‘echte man’ opstaan : een systematisch-theologisch onderzoek naar de rol en betekenis van masculiniteit binnen de 4e Musketier en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Student thesis.

O

Oosterhuis-Blok, Mathilde Joanne Cornelia (2020) Marktwerking en publieke belangen: een analyse vanuit het neoliberale denken en de beginselen van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring. Doctoral thesis.

P

Pathuis, Anne-Maaike (2020) “Je hoort hoe het binnen kan komen” : een praktisch-theologisch onderzoek naar existentieel-spirituele betekenisverlening aan Psalm 16 in een groepsgewijze ‘lectio divina’. Student thesis.

R

Rondaij, Joyce (2020) Primo Levi’s Afters : Reading Primo Levi Theologically after God. Doctoral thesis.

Ronde, N.I. de (2020) Het waarom van het ambt : op zoek naar de betekenis van het ambt voor de pioniersbeweging. Student thesis.

S

Schoonhoven, Marcelle F. van (2020) Van zonde vervreemd? : Een onderzoek naar de verhouding tussen ‘vervreemding’ als invulling van het christelijk zondebegrip in het denken van Tillich en van Van den Brink en Van der Kooi en de zondeleer in de post-reformatorische gereformeerde traditie, met het oog op een adequate verwoording van zonde in de hedendaagse gereformeerde theologie. Student thesis.

Smits, Cees-Jan (2020) Plaatsbereiding. Doctoral thesis.

T

Tamminga, Koop Sieger (2020) Receiving the gifts of every member: a practical ecclesiological case study on inclusion and the church. Doctoral thesis.

Tanja, Johanna Maria (2020) Targum Samuel in Sepharad. Doctoral thesis.

Tolksdorf, André (2020) Die xwr als Perspektive für ein neues Leben : Eine Studie zu Hes 36 und 37 als Kern des Hesekiel-Buches. Doctoral thesis.

Tromp, Thijs (2020) Kerk in de marge : het diaconaat als inclusieve praktijk. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam. ISBN 9789073954946

V

Velde, Willem Jan van de (2020) Helder preken over de hel : een praktisch-theologisch onderzoek naar de wijze waarop de hel ter sprake komt in de Christelijke Gereformeerde Kerken en welke homiletische kaders de Schrift hierbij wijst. Student thesis.

Vliet, D.J. van (2020) Aangesteld tot Messiaanse Koning : een exegetisch onderzoek naar de betekenis en de functie van ὑψόω van de Zoon des mensen in het evangelie naar Johannes. Student thesis.

W

Weegink, Barend Herman (2020) Nochtans mijn God : Leven, theologie en spiritualiteit van Aart Jan Theodorus Jonker. Doctoral thesis.

Woude, S.J. van der (2020) The Other and others as heart of the church : a theological study on inclusivity, exemplified by the policy of the Church of South India. Student thesis.

This list was generated on Fri Sep 30 09:53:49 2022 CEST.