Items where Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | V | W | Z
Number of items: 48.

B

Berg, Cornelis H.W. van den (2019) Anton Engelbrecht 1487-1556 : eine Biografie und eine vollständige Edition der 'Acten des sunderlichen Sinodums die Oberkeit belangend (1533)'. Doctoral thesis.

Binnendijk, Nico (2019) Zie, de mens! : een onderzoek naar de betekenisgeving van vrijwilligers in hun ontmoeting met daders van misbruik van minderjarigen. Student thesis.

Bintsarovskyi, Dmytro (2019) God Hidden and Revealed: A Reformed and an Eastern Orthodox Perspective. Doctoral thesis.

Born, Daan van den (2019) De vorming van verlangen : het zingen van Psalmen als vormende liturgische praktijk. Student thesis.

Brinkman, A.S. (2019) Zwijgen in alle talen : de receptie en het niet bepreken van Jozua 10 in Nederland in de Twintigste Eeuw. Student thesis.

Burggraaf, D.A. (2019) Geschapen in Gods beeld : Kohlbrügges lezing van Genesis 1:27 : achtergrond en invloed op zijn theologie. Student thesis.

D

Dieren, Bas van (2019) De Heilige Geest en de vorming van het morele karakter : een theologisch-ethisch onderzoek naar de rol van de heilige Geest in de visie van Stanley Hauerwas op christelijke morele karaktervorming, met pneumatologische bijdragen vanuit de systematische en Bijbelse theologie. Student thesis.

Dorst, A.J. (2019) 'Persoon, kracht, extensie' : een evaluatief onderzoek naar het spreken over de Heilige Geest als kracht en als persoon bij John Owen en Jan Veenhof aan de hand van de ruach JWHW in het Oude Testament. Student thesis.

Droger, A.J. (2019) Jeruzalem, Jeruzalem : een onderzoek naar de betekenis van de heilige stad in Lucas en Handelingen. Student thesis.

G

Gent, W.J. van (2019) "Als kort goed is, is lang verkeerd!". Student thesis.

Graaf, N.H. de (2019) Mens ken uzelf! : een analyse van Augustijnse noties in Olivier O'Donovans concept 'zelfliefde'. Student thesis.

H

Hekman-Klapwijk, Marjolein (2019) “Ja ik wil! ... voor nu…” : een theologisch-ethisch onderzoek naar de waarde van duurzaamheid in partnerrelaties, in het bijzonder het huwelijk, in een fluïde maatschappij. Student thesis.

Herberg, M. van der (2019) Tussen wet en geweten : analyse van de verschillende visie op de wet begrensd tot de schriftelijke polemiek tussen Castellio en Beza over Romeinen 7:5-6. Student thesis.

Hertog, W.A. den (2019) De onrechtvaardige rentmeester in perspectief : een exegetisch onderzoek naar de sociaaleconomische context van Lukas 16:1-8 en een hermeneutische verkenning op basis van de daaruit voortvloeiende theologisch ethische implicaties. Student thesis.

Heteren, A.D.L. van (2019) Catechese bij Dietrich Bonhoeffer. Student thesis.

Hoogstrate, P.M.J. (2019) Jean Calvin als liturgist : beeldvorming en feiten. Student thesis.

I

IJzerman, J.C. (2019) Missionair mirakel of kerkelijke curiositeit : een verkennend onderzoek naar het fenomeen B.Loft. Student thesis.

J

Jong, Marinus de (2019) The church is the means, the world is the end: the development of Klaas Schilder's thought on the relationship between the church and the world. Doctoral thesis.

Jong, R. de (2019) Die hier bedrukt met tranen zaait. Student thesis.

K

Kartawidjaja, Yakub Entjun (2019) Music in Martin Luther's theology. Doctoral thesis.

Knijff, van der, A. (2019) Bevindelijk preken : een empirisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten. Doctoral thesis.

Knijff, van der, C. (2019) Between providence and choice biography : an account of divine guidance from a reformed perspective. Doctoral thesis.

L

Lagunov, Sergey Vladimirovich (2019) Following the traces of the serpent in the Old en New Testaments and the early Jewish interpretation : Genesis 3:1-15 in light of its reception history. Doctoral thesis.

Liefting, Tirtsa (2019) Openness and Commitment: A conversation between a theological debate and the practice of intentional interreligious encounter in Malaysia. Student thesis.

Limbeek, J. van (2019) Vertrouwd met God en Zijn Woord : een onderzoek naar de aard en functie van de uitdrukking 'staan in de raad van JHWH' in Jeremia 23. Student thesis.

Lubbersen, G. (2019) Als plengoffer geofferd : literatuurstudie naar het gebruik van spendomai in Filippenzen 2:17, 2Timotheüs 4:6 en Ign.Romeinen 2,2. Student thesis.

Luteijn, M.J. (2019) In de marge, maar niet marginaal : een analyse naar de rol van paratext in bijzondere Bijbeledities na 2004. Student thesis.

M

Meijer, Evert (2019) De relevantie van de theorie dat men de Twaalf Kleine Profeten als één boek moet lezen voor de exegese van de Dag van de HEERE in Zefanja 1:14-18. Student thesis.

Mourik, A.M. van (2019) „Zij heeft veel liefgehad” : sociale bewogenheid in het Réveil. Student thesis.

Muchemwa, Berry (2019) Born-again, morality and transformation : an ethnographic case study on Pentacostal conceptualisation of corruption. Doctoral thesis.

N

Nell, I.A. (2019) Post-colonial leadership? The challenges facing a new generation of theologians. auteur, Amsterdam.

O

Overbeeke, Theo (2019) Struikelblokken op de weg naar verzoening? : Een systematisch theologische visie ten behoeve van de zorg voor een dader van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie. Student thesis.

R

Randrianarison, M.V. (2019) Jesus’ embodiment of Israel as reflected in his use of Deut 6-8 in Matt 4:1-11 to fight the devil. Student thesis.

Reeling Brouwer, R.H. (2019) Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam.

S

Schipper, Anne (2019) Het volk aan de kunst : C. Rijnsdorp, Calvinisme en cultuur: de calvinistische paradox van het cultureel tekort. Doctoral thesis.

Sopeju, O.A. (2019) The term "poor in spirit" in the Matthean beatitudes : its sources and position within the Gospel of Matthew. Student thesis.

Speksnijder, J. (2019) Jesaja zag zijn heerlijkheid Een Bijbeltheologisch onderzoek naar het δόξα-concept in Joh. 12:41. Student thesis.

V

Vellenga, G.Y. (2019) Bonhoeffers kerkbegrip in het licht van Welkers pneumatologie : De (on)mogelijkheden van de Christuspresentie buiten de kerk bij de jonge Bonhoeffer. Student thesis.

Verhagen, Reinier Franciscus (2019) Quirinus en de andere Van Blankenburgs: drie generaties musici in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw. Doctoral thesis.

Veuger, A. (2019) Geerhardus Vos en zijn bijdrage aan de gereformeerde theologie in Amerika : tekst en context van Vos' colleges over natuurlijke theologie. Student thesis.

Vliet, G. van (2019) Ondenkbaar ver weg & onvoorstelbaar dichtbij. Student thesis.

Vliet, G. van (2019) Ondenkbaar ver weg & onvoorstelbaar dichtbij Bijlagen. Student thesis.

Vos, Pieter (2019) Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal : moral injury en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam - Groningen.

W

Waard, Hendrik de (2019) Jeremiah 52 in the context of the Book of Jeremiah. Doctoral thesis.

Walton, Martin (2019) Blest practices. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam - Groningen. ISBN 978-90-73954-90-8

Willemsen, R.F. (2019) Paulus: wijsheidsleraar voor de Romeinen? : een onderzoek naar sporen van Paulus’ Korinthische wijsheidsverkondiging in de brief aan de Romeinen op basis van een semantische woordveldanalyse. Student thesis.

Z

Zanden, Gerard van (2019) Bij het begin beginnen : het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman. Doctoral thesis.

Zorgdrager, H.E. (2019) Tussen Hooglied en #MeToo : een publiek-theologische bijdrage aan het debat over seksualiteit. Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam.

This list was generated on Fri Sep 30 21:57:01 2022 CEST.