Hij maakt ons één : een onderzoek naar de intergratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken

Wessels-Schuurman, E.J. (Beppie) (2021) Hij maakt ons één : een onderzoek naar de intergratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken. Student thesis.

[img]
Preview
Text
2021 Wessels-Schuurman, E.J..pdf

Download (1MB) | Preview

Samenvatting

In de afgelopen twintig jaar hebben Gereformeerde Kerken moslimvluchtelingen opgevangen, maar van hen die christen zijn geworden (zogenaamde ‘Muslim Background Believers’ afgekort met MBBs) zijn er nog niet veel geïntegreerd in die kerken. Dit onderzoek beantwoordt de vraag welke praktijken Gereformeerde Kerken hanteren voor de opvang en integratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden. Onder integratie verstaan we zowel een subjectieve als een objectieve betrokkenheid van de MBB bij een kerk: men voelt zich thuis en neemt deel aan kerkelijke praktijken voor een periode van tenminste twee jaar. Met Gereformeerde kerken bedoelen we Christelijke Gereformeerde kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken, die voornamelijk autochtone leden hebben en niet een (interculturele) gemeentestichting zijn. Ter beantwoording van die vraag is door literatuurstudie, interviews en een focusgroepgesprek onderzocht wat deskundigen zeggen over integratie van MBBs in bestaande kerken en over de praktijken die integratie bevorderen. Hieruit zijn negen praktijken naar voren gekomen. Vervolgens zijn in empirisch onderzoek in vier Gereformeerde Kerken semigestructureerde interviews afgenomen met 23 moslimvluchtelingen en 12 leidinggevenden. Verder zijn 36 (online)kerkdiensten, vijf Bijbelstudies en een dooples geobserveerd. Onderzocht zijn de motieven van de kerken voor integratie van MBBs, de motieven van MBBs om naar die kerk te gaan, de praktijken die integratie bevorderen en de factoren die dat belemmeren. Per kerk zijn de praktijken beschreven aan de hand van de negen door deskundigen genoemde integratie bevorderende praktijken. Uit de analyse van de antwoorden van alle 23 moslimvluchtelingen ten aanzien van die praktijken en de observaties zijn conclusies getrokken. De volgende praktijken noemen MBBs als integratie bevorderend: taallessen (65%); bezoek in het asielzoekerscentrum (61%); gastvrijheid (91%); Bijbelstudiekringen en dooplessen in eigen taal (81%); meerdere MBBs in de kerk (57%); vertaling van diensten (52%); relatie met een begeleider (76%) en vrienden (71%); het hebben van een taak (95%). Als taak noemt 71% evangelisatie aan moslims en 52% ondersteunende taken. Slechts 24% heeft leidinggevende taken. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: - Bij de eerste opvang dragen taallessen en een gastvrij welkom het meest bij aan integratie. - Integratie van MBBs vindt plaats in een interculturele bediening. Deze kan verschillende vormen aannemen, maar is altijd een combinatie van interculturele samenkomsten waar MBBs en autochtone gemeenteleden elkaar ontmoeten met daarnaast specifieke op MBBs gerichte kringen of vieringen in eigen taal. - MBBs hebben in Gereformeerde kerken nog maar beperkt leidinggevende taken gekregen. - De taal-en cultuurverschillen, de overplaatsing van vluchtelingen naar andere asielzoekerscentra of gedwongen verhuizing, en de beperkende maatregelen vanwege COVID-19 worden als integratie belemmerende factoren genoemd door MBBs en leidinggevenden. Openheid en respect voor taal en cultuur van MBBs, een warme overdracht naar een kerk in een nieuwe woonplaats en het stimuleren van relaties tussen gemeenteleden en MBBs kunnen deze belemmeringen mogelijk wegnemen. - Integratie in de vier kerken is beperkt gerealiseerd. Het is in dit onderzoek niet vast te stellen wat de integratie het meest belemmert: externe factoren of het ontbreken van bepaalde integratie bevorderende praktijken. Vervolgonderzoek naar de praktijken van integratie in Gereformeerde Kerken met MBBs in leiderschapsfuncties, van kerken in de buurt van asielzoekerscentra voor kortdurend verblijf en van andere Protestantse Kerken lijkt zinvol, evenals onderzoek naar integratie van MBBs ná de afschaffing van beperkende maatregelen vanwege COVID-19.

Item Type: Scriptie (Student thesis)
Titel: Hij maakt ons één : een onderzoek naar de intergratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken
Number of Pages: 110
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Bachelor- of Masterscriptie: Master
Date Deposited: 15 Sep 2021 09:52
Last Modified: 28 Sep 2021 07:11

Actions (login required)

View Item View Item