Preken tussen de verhalen: een homiletische doordenking van narrativiteit

Dusseldorp, Cornelis van (2012) Preken tussen de verhalen: een homiletische doordenking van narrativiteit. Doctoral thesis.

[img]
Preview
Text
2012Dusseldorp Summary.pdf

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2012Dusseldorp Dissertation.pdf

Download (1MB) | Preview

Samenvatting

(Nederlands) Verhalen staan op vele manieren in de belangstelling. Narratief onderzoek van mens en wereld vormt een brede stroom in de sociale wetenschappen. In de preekleer is aandacht voor het vertellen nooit helemaal weggeweest, maar in de laatste decennia steeds sterker naar voren gebracht. Deze studie beantwoordt de vraag welke waarde een narratief perspectief heeft voor de gereformeerde homiletiek. Na een brede exploratie van narrativiteit als hermeneutisch paradigma volgt een diepgaand gesprek met de gereformeerde theologie over het narratieve karakter van Gods openbaring en van de menselijke identiteit. De conclusie luidt dat het narratieve perspectief de gereformeerde prediking onder vruchtbare kritiek stelt. In de prediking gaat het Verhaal van God door. Elke preek verandert het levensverhaal van de hoorders. Het onderzoek loopt uit op een schets van de prediker als verteller van Gods Verhaal in een wereld vol verhalen en vertellers. Het boek bevat verder een viertal meditaties, geschreven vanuit een gereformeerd en narratief perspectief. --- (English) For many reasons there is a widespread interest in narratives. Narrative research into man and his world constitutes a strong movement in social sciences. In homiletics an interest in stories has never been absent, but has grown considerably over the last decades. This study answers the question what value a narrative perspective holds for Reformed homiletics. After a wide-ranging exploration of narrative as a hermeneutical paradigm, the author begins an in-depth discussion with Reformed theology about the narrative character of God's revelation and human identity. His conclusion is that the narrative perspective leads to a fruitful critique of Reformed homiletics. In preaching God’s Narrative continues. Every sermon changes the story of the lives of its hearers. The study ends with a sketch of the preacher as the narrator of God's Narrative in a world full of stories and storytellers. The book also contains four meditations, written from a Reformed and narrative perspective.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis)
Titel: Preken tussen de verhalen: een homiletische doordenking van narrativiteit
ISBN: 9789043511285
Number of Pages: 303
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Kampen
Trefwoorden (NL): homiletiek; preken; verhalen
Trefwoorden (EN): homiletics; sermons; narratives
Date Deposited: 17 Jun 2015 10:13
Last Modified: 16 Jun 2021 10:20

Actions (login required)

View Item View Item