Jeruzalem, Jeruzalem : een onderzoek naar de betekenis van de heilige stad in Lucas en Handelingen

Droger, A.J. (2019) Jeruzalem, Jeruzalem : een onderzoek naar de betekenis van de heilige stad in Lucas en Handelingen. Student thesis.

[img]
Preview
Text
2019 Droger, A.J. MA.pdf - Accepted Version

Download (1MB) | Preview

Samenvatting

Deze studie is een aanzet tot een antwoord op de vraag naar de betekenis van Jeruzalem voor het christelijk geloof vanuit het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen. Dit onderzoek kan dienen als bouwsteen voor een nieuwtestamentische theologie met betrekking tot Jeruzalem en wil bijdragen aan de bezinning op een christelijke houding richting Jeruzalem. Deze studie onderzoekt de betekenis van Jeruzalem in het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen tegen de achtergrond van de uiteenlopende visies van de theologen Peter Walker en Mark Kinzer hierop. Volgens Peter Walker presenteren het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen Jeruzalem als stad die haar bestemming verloren heeft. De theologische betekenis van de stad ligt volgens Walker daarmee in het verleden. Mark Kinzer betoogt daarentegen dat het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen een evangelie presenteren dat in het bijzonder op het Joodse volk gericht is en inhoudelijk verband houdt met de voltooiing van de Joodse geschiedenis, die de verbanning en terugkeer van het Joodse volk naar het eigen land en Jeruzalem inhoudt. Jeruzalem is volgens Kinzer dan ook van blijvende theologische betekenis. Dit onderzoek concludeert na een zorgvuldige lezing van het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen tegen de achtergrond van Israëls Schriften dat volgens het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen Jeruzalem een unieke en blijvende betekenis heeft in de vervulling van Gods beloofde verlossing van Israël en Jeruzalem, waarin gelovigen uit de volken delen. Het evangelie naar Lucas laat zien dat met de komst van Jezus van Nazareth de allesomvattende verlossing van Israël en Jeruzalem aanbreekt. Deze redding is door God beloofd en aangekondigd door Israëls profeten. Jeruzalem speelt een unieke rol in de vervulling van Gods beloften en Jezus’ levensweg in verbonden met de bestemming van de stad. In Jeruzalem wordt Jezus verworpen en gedood en daarom zal Jeruzalem verwoest worden. Dat zal echter niet het laatste zijn. Zoals Jezus door lijden tot heerlijkheid gaat, zo zal Jeruzalem na een weg van lijden en oordeel voor het verwerpen van Jezus weer door God opgezocht en verlost worden. Na de tijd van lijden wacht een heerlijke toekomst en die breekt aan op het moment dat Jezus terugkomt en naar Jeruzalem terugkeert en daar verwelkomd wordt als de koning die komt in de Naam van de Heer. Handelingen van de apostelen toont Jeruzalem als de eerste plaats met een christelijke gemeenschap en het centrum van de wereldwijde evangelieverkondiging. Daarnaast is in Handelingen van de apostelen in de opstanding van Jezus, de komst van de Heilige Geest, het ontstaan van een christelijke gemeenschap en de bekering van niet-Joden tot de God van Israël het begin te zien van de verwachte verlossing van Israël en Jeruzalem. Deze verlossing kenmerkt zich door een reeds en nog niet. Het allesomvattende herstel wordt volkomen werkelijkheid op het moment dat Jezus terugkomt. Tot die tijd moet het evangelie wereldwijd verkondigd worden. Aan het slot van Handelingen van de apostelen ligt de toekomst voor Israël en Jeruzalem open. Vanuit het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen kan gezegd worden dat Jeruzalem van blijvende betekenis is voor het christelijk geloof vanwege haar unieke rol in Gods verlossingswerk, zowel in het verleden als de toekomst. Het evangelie naar Lucas en Handelingen van de apostelen roepen op tot een positieve en hoopvolle houding richting Jeruzalem.

Item Type: Scriptie (Student thesis)
Titel: Jeruzalem, Jeruzalem : een onderzoek naar de betekenis van de heilige stad in Lucas en Handelingen
Number of Pages: 51
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Bachelor- of Masterscriptie: Master
Trefwoorden (NL): Bijbelboek. Lucas ; Bijbelboek. Handelingen ; Jeruzalem
Date Deposited: 12 Sep 2019 14:03
Last Modified: 12 Sep 2019 14:03

Actions (login required)

View Item View Item