"Als kort goed is, is lang verkeerd!"

Gent, W.J. van (2019) "Als kort goed is, is lang verkeerd!". Student thesis.

[img]
Preview
Text
2019 Gent, W.J. van masterscriptie.pdf - Accepted Version

Download (1MB) | Preview

Samenvatting

In deze masterscriptie is gezocht naar mogelijkheden om de kerkelijke appelprocedure binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) sneller en effectiever in te richten. Het kerkrecht van de CGK kan getypeerd worden als gereformeerd kerkrecht. Wijzigingen in de appelprocedure kunnen daarom alleen slagen als ze niet strijdig zijn met de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht. Dit onderzoek valt daarom in twee delen uiteen. In het eerste hoofddeel van dit onderzoek zijn de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht onder elkaar gezet. Deze grondbeginselen wortelen in de gereformeerde confessie. In de NGB worden de gedachten van Calvijn over de kerk verwoord. Calvijns commentaar op 1 Korinthe 14: 33 en 40 (en de woordstudies op die verzen) reiken het eerste grondbeginsel aan. Omdat de ecclesiologie in het gereformeerd kerkrecht concreet wordt gemaakt via het presbyteriale-synodale stelsel van kerkregering, zijn de grondbeginselen van dit stelsel daarmee ook grondbeginselen van het gereformeerd kerkrecht. Daarnaast werden grondbeginselen gevonden in de aanloop naar, de voorgangers van en de inhoud van de Dordtse Kerkorde 1619. In het tweede hoofddeel van dit onderzoek is het appelrecht besproken. Mogelijke wijzigingen van de appelprocedure zijn getoetst aan de bovengenoemde grondbeginselen. Die toetsing leidt tot de conclusie dat de appelprocedure inderdaad sneller en effectiever ingericht kan worden door de particuliere synode op te heffen in combinatie met de invoering van marginale toetsing door de generale synode. De toetsing aan de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht leidt tevens tot de conclusie dat de invoering van een kerkelijk kort geding niet mogelijk is. Wel kan een spoedprocedure worden ingevoerd binnen de grenzen van de genoemde grondbeginselen. In een kort afsluitend deel is onderzocht welke elementen uit de appelprocedures van de PKN, de HHK, de GKV en de voormalige GKN dienstbaar kunnen zijn voor een snellere en effectievere appelprocedure binnen de CGK. De instelling van kerkelijke rechtbanken die onafhankelijk van kerkelijke vergaderingen kunnen opereren zoals binnen de PKN en de HHK, is strijdig met enkele grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht. Van de GKV en de voormalige GKN is de instelling voor een deputaatschap voor Appelzaken over te nemen, die een classis kan adviseren bij appelzaken, en daarin ook voorbereidend werk kan doen. Verder was in de voormalige GKN de gebruikelijke route om eerst revisie aan te vragen bij de kerkelijke vergadering die het primaire besluit had genomen; daarna stond de weg van appel open. Bij het verdwijnen van de PS is dat binnen de CGK een manier om het zorgvuldigheidstekort dat anders ontstaat, op te lossen.

Item Type: Scriptie (Student thesis)
Titel: "Als kort goed is, is lang verkeerd!"
Paralleltitel: een onderzoek naar de mogelijkheid van een effectieve appelprocedure op basis van de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht
Number of Pages: 125
Theologische Universiteit: Theologische Universiteit Apeldoorn
Bachelor- of Masterscriptie: Master
Trefwoorden (NL): Gereformeerd kerkrecht
Date Deposited: 30 Jan 2019 08:32
Last Modified: 30 Jan 2019 08:32

Actions (login required)

View Item View Item